Vitajte v ISE-monitore!

Máte záujem stať sa výrobnou spoločnosťou ktorá ponúka vynikajúce služby? Potom využite náš monitorovací systém s bezplatnou a vedecky podloženou analýzou vašej spoločnosti!

Tento prieskum sa zameriava na ľudí s vysokým povedomím o oddelení služieb spoločnosti.
Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Všetky údaje budú spracované anonymne a úplne dôverne. Viac informácií nájdete v našej tiráži.
Potrebujete pomoc pri vypĺňaní monitora a chcete získať ďalšie informácie? Náš manuál a webinar vám pomôže odpovedať na vaše otázky.

Výhody pre vašu spoločnosť:

Hĺbkové hodnotenie - Aká je úroveň vašej spoločnosť v oblasti priemyselných služieb?

Benchmark - Kde sa nachádza vaša spoločnosť v porovnaní s inými spoločnosťami?

Ďalšie odporúčania - Ako môžete zlepšiť svoju spoločnosť?

Vaše výhody:

  • hodnotenie vrátane benchmarku
  • prakticky orientované a vedecky podložené
  • pohodlne dostupný pre PC a Tablet
  • anonymné a zadarmo

Kontakt:

Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomická Univerzita v Bratislave
Prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
peter.markovic@euba.sk
+421 (0) 2/6729 5536